SOUTEŽ O NEJLEPŠÍ TABLO MATEŘSKÝCH ŠKOL


Pravidla soutěže O NEJLEPŠÍ TABLO MATEŘSKÝCH ŠKOL V GALERII PŘEROV!

Soutěžte s námi a vyhrajte skvělé ceny od Galerie Přerov!

 • přihlaste své tablo do 15. května 2019. Kreativitě se meze nekladou, čím poutavější a větší tablo, tím lépe
 • požadavky na soutěžní tabla:
  • kreativní, prostorové, samostatně stojící tablo - opěrnou konstrukci zajišťuje soutěžící
  • soutěžící je povinen zaslat organizátorovi nejlépe společně s přihláškou, nejpozději však do 24. 5. 2019, náhled či podrobný popis tabla
  • soutěžící je povinen tablo dodat nejpozději do 31. 5. 2019
 • pro třídu, která v soutěži zvítězí, je připravena výhra v hodnotě 5.000 Kč v poukázkách na nákup v Galerii Přerov
 • samostatnou soutěžní kategorií je hlasování přes Facebook Galerie Přerov, kde výherce získává odlišnou výhru, než je výše zmíněná
 • soutěž se koná při minimální účasti pěti soutěžních tabel

Obecná pravidla

Do soutěže je možné se přihlásit do 15. 5. 2019, a to výhradně zasláním přihlášky na e-mailovou adresu soutez@galerieprerov.cz nebo pomocí soukromé zprávy na Facebooku Galerie Přerov. Dodat tablo je pak nutné nejpozději do 31. 5. 2019. Soutěž probíhá od 1. 6. 2019 do 19. 6. 2019. Vítěz bude po sečtení hlasů vyhlášen 20. 6. 2019, ceny mu budou předány nejpozději do 25. 6. 2019. Výherce soutěže bude o výhře informován, předání výhry proběhne v předem smluveném termínu, nejpozději však do 5 dnů od vyhlášení vítěze.

Soutěžní tabla budou vystavena v pasážích obchodního centra. Konkrétní umístění bude upřesněno dle velikosti a počtu tabel. Návštěvníci mohou hlasovat prostřednictvím registračních karet, které najdou na infostánku Galerie Přerov.

Soutěžící je povinen si do dvou pracovních dnů po skončení soutěže vyzvednout u organizátorů své tablo, v opačném případě má organizátor právo tablo odstranit bez nároku soutěžícího na náhradu škody.

Soutěžící berou na vědomí, že i přes zabezpečení obchodního centra a přítomnost ostrahy může dojít k poškození tabel, a to vzhledem k tomu, že během otevírací doby je Galerie Přerov veřejně přístupným prostorem. Za případná poškození organizátor neručí.

Soutěžící je po přihlášení do soutěže povinen soutěžit v rámci fair play. Soutěžící také vysloveně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu s § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, užít bezplatně jméno, příjmení, obrazové snímky účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), propagačních a reklamních materiálech organizátora, a to výhradně v souvislosti s touto akcí a dále rovněž v souvislosti s ostatními poskytovanými službami, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

Hlasování

Hlasování probíhá prostřednictvím hlasovacích kartiček, které budou k dostání na infostánku Galerie Přerov v období od 1. 6. 2019 do 19. 6. 2019. Při hlasování je nutné vyplnit kontaktní údaje hlasujícího. Každý jednotlivec může hlasovat pouze jednou. Nezletilý hlasující může hlasovat pomocí e-mailové adresy svého zákonného zástupce, musí však do registrační kartičky za své jméno uvést svůj věk. Na jednu e-mailovou adresu dospělého hlasujícího mohou hlasovat dva nezletilí. Za neplatný je považován každý hlas se shodnou e-mailovou adresou a jménem. Hlasující vysloveně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v případě výhry v souladu s § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, užít bezplatně jméno, příjmení, obrazové snímky účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), propagačních a reklamních materiálech organizátora, a to výhradně v souvislosti s touto akcí a dále rovněž v souvislosti s ostatními poskytovanými službami, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

Hlasovat o speciální cenu Galerie Přerov bude možné na Facebooku Galerie Přerov. Zde bude umístěno soutěžní album s fotografiemi tabel a popiskem o soutěžícím. Hlasování proběhne pomocí komentářů. Fotografie s největším počtem korektních odpovědí v komentářích na danou soutěžní otázku se stane vítězem.

Vítěz soutěže O nejlepší tablo mateřských škol Galerie Přerov bude vyhlášen dle termínů uvedených výše. Vyhlášení proběhne na webových a facebookových stránkách organizátora. Vítězná třída vyhraje poukázky v hodnotě 5.000 Kč, které je možné uplatnit k nákupu v obchodním centru Galerie Přerov.

Soutěžící:

Soutěžícím v soutěži „O nejlepší tablo mateřských škol“ je každá třída mateřské školy, která se přihlásí k účasti nejpozději do 15. 5. 2019 prostřednictvím e-mailové adresy, která je uvedena výše, nebo pomocí soukromé zprávy na Facebooku Galerie Přerov.

 

Organizátor akce:

Galerie Přerov s.r.o.

Čechova 3491/26, 750 02 Přerov

IČ: 29287138

DIČ: CZ29287138

Zpět na přehled