Soutěž O nejlepší tablo mateřské školy


Soutěžte s námi a vyhrajte skvělé ceny od Galerie Přerov!

Přihlaste své tablo do 30. dubna 2018. Kreativitě se meze nekladou, čím větší a poutavější tím lepší.

Požadavky na soutěžní tabla: kreativní, prostorové tablo, samostatně stojící – zajištění opěrné konstrukce ze strany soutěžících, zaslání náhledů, či podrobného popisu tabla ze strany soutěžících organizátorovi nejlépe společně s přihláškou, nejpozději však do 30.4.2018, dodání tabla je nutné nejpozději do 31.5.2018.

 Pro vítěznou třídu jsme si připravili výhru 5.000 Kč v poukázkách na nákup do Galerie Přerov.

 Soutěž se bude konat při účasti minimálně 5 soutěžních tabel.

Obecná pravidla

Do soutěže je možné se přihlásit do 30. dubna 2018 na e-mailové adrese soutez@galerieprerov.cz. Dodání tabla je pak nutné nejpozději do 31. května 2018. Soutěž probíhá od 1. do 20. června 2018. Vítěz bude po sečtení hlasů vyhlášen 21. června 2018 a ceny mu budou předány 22.6.2018. Výherci budou kontaktováni a předání výhry proběhne dle domluveného času, nejpozději však do 10 dnů od vyhlášení.

Tabla budou vystavena v pasážích obchodního centra a návštěvníci mohou hlasovat prostřednictvím registračních karet, které budou umístěny na infostánku. Umístění tabel bude upřesněno dle velikosti a počtu tabel.

Soutěžící je povinen si do dvou pracovních dnů po skončení soutěže vyzvednout u organizátorů své tablo, jinak má organizátor právo na jeho odstranění a likvidaci bez nároku soutěžícího na náhradu škody.

I přes zabezpečení obchodního centra a přítomnost ostrahy prosíme, aby soutěžící brali na vědomí, že se v otevírací době jedná o veřejně přístupný prostor a bohužel může dojít k poškození tabla umístěného v Galerii Přerov po dobu trvání soutěže. Za případná poškození organizátor neručí.

Soutěžící je po přihlášení do soutěže povinen soutěžit v rámci fair play. Soutěžící také vysloveně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu s § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, užít bezplatně jméno, příjmení, obrazové snímky účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), propagačních a reklamních materiálech organizátora, a to výhradně v souvislosti s touto akcí a dále rovněž v souvislosti s ostatními poskytovanými službami, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

 

Hlasování

Hlasování probíhá prostřednictvím hlasovacích kartiček, které budou k dostání na infostánku Galerie Přerov v období od 1. června 2018 do 20. června 2018. Při hlasování je nutné vyplnit kontaktní údaje hlasujícího. Každý jednotlivec může hlasovat pouze jednou. Výjimkou je pouze hlasování u nezletilých hlasujících. Nezletilý hlasující může hlasovat pomocí e-mailové adresy svého zákonného zástupce, musí však do registrační kartičky za jméno uvést svůj věk. Na jednu e-mailovou adresu dospělého hlasujícího mohou hlasovat dva nezletilí.  Každý hlas se shodnou e-mailovou adresou a jménem bude považován za neplatný. Hlasující tedy vysloveně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v případě výhry v souladu s § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, užít bezplatně jméno, příjmení, obrazové snímky účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), propagačních a reklamních materiálech organizátora, a to výhradně v souvislosti s touto akcí a dále rovněž v souvislosti s ostatními poskytovanými službami, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

 

Vítěz soutěže O nejlepší tablo Galerie Přerov bude vyhlášen dle termínů uvedených výše. Vyhlášení proběhne na webových a Facebookových stránkách organizátora. Vítězná třída vyhraje poukázky v hodnotě 5.000 Kč, které je možné uplatnit k nákupu v obchodním centru.

 

Soutěžící:

Soutěžícím v soutěži „O nejlepší tablo mateřské školy“ je každá třída MŠ, která se přihlásí k účasti nejpozději do 30. dubna 2018 prostřednictvím e-mailové adresy, která je uvedena výše.

 

Organizátor akce:

Galerie Přerov s.r.o., Čechova 3491/26, 750 02, Přerov, IČ: 29287138, DIČ: CZ29287138

Zpět na přehled