HLASOVÁNÍ V SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ TABLO MATEŘSKÝCH ŠKOL!


Spouštíme hlasování v soutěži O nejlepší tablo mateřské školy! 

Hlasovat můžete pomocí hlasovacích kartiček až do 20. června a jeden z vás vyhraje poukázku na nákupy v hodnotě 1.000 Kč!

Pravidla hlasování:

Hlasování probíhá prostřednictvím hlasovacích kartiček, které budou k dostání na infostánku Galerie Přerov v období od 1. června 2018 do 20. června 2018. Při hlasování je nutné vyplnit kontaktní údaje hlasujícího. Každý jednotlivec může hlasovat pouze jednou. Výjimkou je pouze hlasování u nezletilých hlasujících. Nezletilý hlasující může hlasovat pomocí e-mailové adresy svého zákonného zástupce, musí však do registrační kartičky za jméno uvést svůj věk. Na jednu e-mailovou adresu dospělého hlasujícího mohou hlasovat dva nezletilí.  Každý hlas se shodnou e-mailovou adresou a jménem bude považován za neplatný. Hlasující tedy vysloveně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v případě výhry v souladu s § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, užít bezplatně jméno, příjmení, obrazové snímky účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), propagačních a reklamních materiálech organizátora, a to výhradně v souvislosti s touto akcí a dále rovněž v souvislosti s ostatními poskytovanými službami, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

Zpět na přehled